کانوکشن و مایکرو
این برنامه برای رفع انجماد سریع مواد غذایی پخته و خام بکار می رود. یخ زدایی اتوماتیک
این ساختار شما را قادر می سازد که با سیستم بخار آشپزی کنید.
در این برنامه تعدادی از پختهای مورد نیاز شما از قبل برای دستگاه تعریف شده است.
دکمه Micro برای پخت غذاست، اما برشته نمیکند. این دکمه به جای شعله های روی گاز عمل کرده و برای پختن و گرم کردن غذا استفاده می شود.
کانوشکن همان حالت فر برقی است که به شما کمک می کند کلیه غذاهای خمیری را در دمایی مانند فر و با زمان طولانی در ظروف فلزی طبخ نمایید.
گریل grill همان سرخ کن است. از این دکمه می توانید برای برشته کردن سطح غذای پخته شده استفاده کنید.
میگو پلو
HyperLink
املت ژامبون
HyperLink
دلمه کدوی ایتالیایی
HyperLink
بوریتو مرغ و برنج
HyperLink